نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد. سپیدار؛ بخش‌های عملیاتی حسابداری و مالی، تامین و خرید و فروش و مشتریان را پوشش می‌دهد. نرم افزار حسابداری سپیدار همچنین دارای 12 سیستم می باشد که در این صفحه می‌توانید با آن‌ها آشنا شوید

نرم افزار حسابداری مالی سپیدار سیستم
سیستم حسابداری سپیدار
سیستم دارایی ثابت سپیدار
سیستم فروش و مشتریان سپیدار
سیستم پخش سپیدار
سیستم خرانه داری سپیدار
سیستم انبارداری سپیدار
سیستم حقوق و دستمزد سپیدار
سیستم تولید سپیدار
سیستم پیمانکاری سپیدار
سیستم تردد سپیدار
سیستم سفارشات خارجی سپیدار
وب سرویس فروشگاه اینترنتی سپیدار

درخواست دموی نرم افزار حسابداری سپیدار

بسته‌های نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار - راهکاری برای سازمانهای مختلف

نسخه بازرگانی
پخش و سفارشگیری
نسخه تولیدی
نسخه خدماتی
نسخه پیمانکاری
Scroll to Top